line@

วิธีการดาวน์โหลด APP Aandroid “ดาวน์โหลด” ที่นี่!!!

ขั้นตอนที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์ IMIWINR.com แล้วกดที่ขีด 3 ขีดทางด้านซ้ายมือ

- เข้าหน้าเว็บไซต์ IMIWINR.com

-แล้วกดที่ขีด 3 ขีดทางด้านซ้ายมือ

ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนูคำว่า “ดาวน์โหลด” จากนั้นจะมีให้เลือกระบบปฏิบัติของมือถือที่ใช้

- เลือกเมนูคำว่า “ดาวน์โหลด” จากนั้นจะมีให้เลือกระบบปฏิบัติของมือถือที่ใช้

- เลือกเมนูคำว่า “ดาวน์โหลด”

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อคลิกเลือกแล้วระบบจะแจ้งเตือนยืนยันการดาวน์โหลด ให้กด “ดาวน์โหลด” และรอระบบติดตั้งจน เสร็จ

- เลือกกดที่ "ติดตั้ง"

- จะขึ้นคำว่า กำลังติดตั้ง

เลือกกดที่ "เปิด"

ขั้นตอนที่ 4 ระบบจะแจ้งเตือนยืนยันการติดตั้ง APP ให้กด “ติดตั้ง”

-เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วระบบจะแจ้งเตือนอีกครั้ง หากต้องการเปิด APP เลยให้กดที่ “เปิด” ระบบจะทำการเข้าหน้า APP ทันที

- หากกดคำว่าเปิด ระบบ จะกลับมาหน้าจอหลัก